TRYB SPRZEDAZY NIERUCHOMSCI
NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW 

Przystepujacy do przetargu cudzoziemiec, za sprawa reprezentujacego go Real Estate Agenta, powinien przedlozyc promese Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Departament Spoleczno-Administracyjny. Promese organizuje Agent (Studio ABC International: jjg@alum.mit.edu).

Wniosek cudzoziemca o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomosci zalatwia Agent. Powinien on zawierac:

1.

nazwe i siedzibe oraz dokladnych adres wnioskodawcy i osob zbywajacych nieruchomosc.

2.

dokladny adres, powierzchnie nabywanej nieruchomosci z uwzglednieniem jej czesci skladowych a takze wskazanie oznaczen geodezyjnych i numeru ksiegi wieczystej zalozonej dla przedmiotowej nieruchomosci.

3.

okreslenie formy w jakiej ma nastapic nabycie nieruchomosci.

4.

w przypadku spolki - date uzyskania osobowosci prawnej przez spolke, przedmiot jej dzialalnosci i posiadanie wystarczajacych srodkow finansowych na nabycie nieruchomosci,

5.

uzasadnienie wskazujace, ze nabywana nieruchomosci bedzie sluzyc statutowym potrzebom spolki.

        Do wniosku nalezy dolaczyc:

1.

pisemne oswiadczenie osoby zbywajacej nieruchomosc wyrazajace wole zbycia danej nieruchomosci na rzecz wnioskodawcy ze wskazaniem formy zbycia,

2.

wyciag z ksiegi wieczystej zalozonej dla zbywanej nieruchomosci.

3.

wypis z rejestru gruntow i informacje o terenie w przypadku nabywania nieruchomosci gruntowych
o powierzchni 1 ha,

4.

oszacowanie nieruchomosci z uwzglednieniem jej czesci skladowych, dokonane przez rzeczoznawce,

5.

w przypadku spolki - akt notarialny powstania spolki i odpis poswiadczonych z rejestru handlowego,

6.

dokument potwierdzajacy wiarygodnosc finansow nabywcy,

7.

znaczki oplaty skarbowej w wysokoœci x,xx zl od wniosku i x,xx zl od kazdego zalacznika.

        W przypadku gdy wnioskodawca jest firma majaca siedzibe za granice Polski reprezentujacy nabywce Agent powinien dolaczyc zezwolenie
        Ministra Wspolpracy z Zagranica na otwarcie oddzialu firmy, tj. przedstawicielstwa.

Po wygraniu przetargu przez cudzoziemca, Gmina informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, ktore wydaje decyzje - zezwolenie na nabycie nieruchomosci. Decyzje taka mozna przyspieszyc.

Ostatnim etapem pracy Agenta jest sporzadzenie aktu notarialnego - umowy sprzedazy nieruchomoscci przez Gmine, Miasto na rzecz cudzoziemca.

Podobnie zalatwia sie akty Sprzedzay i Kupna dzialek inwestycyjnych, budowlanych i obiektow historycznych dla obywateli Polski.
W obu przypadkach sprawy legalne sa skomplikowane i czasochlonne i moga portwac do 4-5 miesiecy.


WSZYSTKIE SPAWY REPREZENTACJI NABYWCY, UDZIALU W PRZETARGACH, BIDDING'u, NEGOCJACJACH CEN i SPRAWACH PRAWNYCH
(jak powyzej i pozostalych) ZALATWIA REAL ESTATE AGENT, arch. Jaroslaw J. Gruzewski, LUB JEGO ASYSTENT.
Posiadamy swoich wyprobowanych, doswiadczonych i niedrogich Notariuszy , Tlumaczy i Prawnikow.
Studio ABC International Immobilia -
Gruzewski & Associates, Inc. Architecture and InteriorsBACK