Make your own free website on Tripod.com
TRYB SPRZEDAZY NIERUCHOMSCI
NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW 

Przystepujacy do przetargu cudzoziemiec, za sprawa reprezentujacego go Real Estate Agenta, powinien przedlozyc promese Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Departament Spoleczno-Administracyjny. Promese organizuje Agent (Studio ABC International: jjg@alum.mit.edu).

Wniosek cudzoziemca o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomosci zalatwia Agent. Powinien on zawierac:

1.

nazwe i siedzibe oraz dokladnych adres wnioskodawcy i osob zbywajacych nieruchomosc.

2.

dokladny adres, powierzchnie nabywanej nieruchomosci z uwzglednieniem jej czesci skladowych a takze wskazanie oznaczen geodezyjnych i numeru ksiegi wieczystej zalozonej dla przedmiotowej nieruchomosci.

3.

okreslenie formy w jakiej ma nastapic nabycie nieruchomosci.

4.

w przypadku spolki - date uzyskania osobowosci prawnej przez spolke, przedmiot jej dzialalnosci i posiadanie wystarczajacych srodkow finansowych na nabycie nieruchomosci,

5.

uzasadnienie wskazujace, ze nabywana nieruchomosci bedzie sluzyc statutowym potrzebom spolki.

        Do wniosku nalezy dolaczyc:

1.

pisemne oswiadczenie osoby zbywajacej nieruchomosc wyrazajace wole zbycia danej nieruchomosci na rzecz wnioskodawcy ze wskazaniem formy zbycia,

2.

wyciag z ksiegi wieczystej zalozonej dla zbywanej nieruchomosci.

3.

wypis z rejestru gruntow i informacje o terenie w przypadku nabywania nieruchomosci gruntowych
o powierzchni 1 ha,

4.

oszacowanie nieruchomosci z uwzglednieniem jej czesci skladowych, dokonane przez rzeczoznawce,

5.

w przypadku spolki - akt notarialny powstania spolki i odpis poswiadczonych z rejestru handlowego,

6.

dokument potwierdzajacy wiarygodnosc finansow nabywcy,

7.

znaczki oplaty skarbowej w wysokoœci x,xx zl od wniosku i x,xx zl od kazdego zalacznika.

        W przypadku gdy wnioskodawca jest firma majaca siedzibe za granice Polski reprezentujacy nabywce Agent powinien dolaczyc zezwolenie
        Ministra Wspolpracy z Zagranica na otwarcie oddzialu firmy, tj. przedstawicielstwa.

Po wygraniu przetargu przez cudzoziemca, Gmina informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, ktore wydaje decyzje - zezwolenie na nabycie nieruchomosci. Decyzje taka mozna przyspieszyc.

Ostatnim etapem pracy Agenta jest sporzadzenie aktu notarialnego - umowy sprzedazy nieruchomoscci przez Gmine, Miasto na rzecz cudzoziemca.

Podobnie zalatwia sie akty Sprzedzay i Kupna dzialek inwestycyjnych, budowlanych i obiektow historycznych dla obywateli Polski.
W obu przypadkach sprawy legalne sa skomplikowane i czasochlonne i moga portwac do 4-5 miesiecy.


WSZYSTKIE SPAWY REPREZENTACJI NABYWCY, UDZIALU W PRZETARGACH, BIDDING'u, NEGOCJACJACH CEN i SPRAWACH PRAWNYCH
(jak powyzej i pozostalych) ZALATWIA REAL ESTATE AGENT, arch. Jaroslaw J. Gruzewski, LUB JEGO ASYSTENT.
Posiadamy swoich wyprobowanych, doswiadczonych i niedrogich Notariuszy , Tlumaczy i Prawnikow.
Studio ABC International Immobilia -
Gruzewski & Associates, Inc. Architecture and InteriorsBACK